NTR-information

Här hittar du den dokumentation du behöver

Impregneringsstatistik

Träimpregneringsindustrin i Sverige, produktionsåren 2013-2016.
Fr o m 2016 års statistik registreras ej kreosotimpregnerade varor.
Sammanfattning  2013 (m3)* 2014 (m3) 2015 (m3) 2016 (m3)
Totalproduktion inkl. export 1 249 200 1 504 700 1 560 400 1 509 725
Producerande enheter 63 64 60 59
Sliprar 24 800 28 650 20 900 397
Stolpar 63 300 34 650 29 950 2 370
Sågat och hyvlat virke 1 094 100 1 384 300 1 450 000 1 426 805
Stängselstolpar 39 900 39 500 41 250 46 318
Fönster- och dörrsnickerier 13 100 14 600 16 400 8 855
Övrigt 14 000 3 000 1 900 24 980
Vattenlösliga medel 1 144 250 1 425 900 1 496 900 1 500 720
Oljelösliga medel 14 500 15 800     16 500 9 005
Kreosot  90 450 63 000     47 000 0
Furu 958 600 1 052 100 1 125 800 1 066 273
Gran 290 600 452 600   434 600 443 452
Totalexport 615 600 770 250 756 600 745 359 
Sliprar 0 50 100 0
Stolpar 24 000 22 450 13 900 750
Sågat och hyvlat virke 572 900 725 850 721 550 707 661
Stängselstolpar 16 400 20 250 19 100 20 707
Fönster- och dörrsnickerier 1 900 1 600 1 200 1 121
Övrigt 400 50 750 15 120
Vattenlösliga medel 586 600 739 350 737 000 744 238
Oljelösliga medel 2 650    2 800    1 200 1121
Kreosot  26 350   28 100   18 400 0
Furu 325 600 326 400 327 300 315 694
Gran 290 000 443 850 429 300 429 665
* Procentsatsen är framräknad från ej avrundade siffervärden

Ladda ner...

Förteckning över godkända träskyddsmedel.
Lagringsråd för Bygg & Trävaruhandeln.pdf
Lagringsråd för impregneringsindustrin.pdf
För fler NTR-dokument och information besök NTR-NWPC

Dimensionsfördelning av NTR-Trä i Sverige