NTR-information

Nordiska Träskyddsrådet

Impregneringsstatistik


Träimpregneringsindustrin i Sverige, produktionsåren 2015-2018.
Fr o m 2016 års statistik registreras ej kreosotimpregnerade varor.
Sammanfattning 2018 (m3) 2017 (m3) 2016 (m3) 2015 (m3)
Totalproduktion inkl. export 1 373 185 1 516 587 1 509 725 1 560 400
Producerande enheter 55 56 59 60
Sliprar 349 346 397 20 900
Stolpar 1 711 4 282 2 370 29 950
Sågat och hyvlat virke 1 297 358 1 429 862 1 426 805 1 450 000
Stängselstolpar 50 267 52 820 46 318 41 250
Fönster- och dörrsnickerier 15 233 9 277 8 855 16 400
Övrigt 8 268 20 000 24 980 1 900
Vattenlösliga medel 1 357 952 1 507 310 1 500 720 1 496 900
Oljelösliga medel 15 233 9 277 9 005     16 500
Kreosot  0 0 0     47 000
Furu 1 067 579 1 197 561 1 066 273 1 125 800
Gran 305 606 319 026 443 452   434 600
Totalexport 635 752 637 658 745 359 756 600
Sliprar 0 0 0 100
Stolpar 1 500 1 500 750 13 900
Sågat och hyvlat virke 611 895 500 348 707 661 721 550
Stängselstolpar 20 792 26 987 20 707 19 100
Fönster- och dörrsnickerier 134 174 1 121 1 200
Övrigt 1 431 108 649 15 120 750
Vattenlösliga medel 635 618 637 484 744 238 737 000
Oljelösliga medel 134 174 1121    1 200
Kreosot  0 0 0   18 400
Furu 325 942 326 430 315 694 327 300
Gran 309 810 311 228 429 665 429 300
* Procentsatsen är framräknad från ej avrundade siffervärden

Ladda ner...

Förteckning över godkända träskyddsmedel.
Lagringsråd för Bygg & Trävaruhandeln.pdf
Lagringsråd för impregneringsindustrin.pdf
För fler NTR-dokument och information besök NTR-NWPC

Dimensionsfördelning av NTR-Trä i Sverige