Miljö

Tryckimpregnerat är ett bra val för miljön

Trä med längst hållbarhet är ett bra val för miljön

Trädskyddsmedel som används i Sverige är godkända av kemikalieinspektionen i enlighet med EU:s Biocidförordning för avsett ändamål. Ett ändamålsenligt träskyddsmedel som används enligt Nordiska Träskyddsrådet kvalitestsystem och märks med NTR har en teknisk livslängd på över 25-30 år beroende på användningsområde. Sett ur ett livscykelperspektiv så är tryckimpregnerat virke det som ger minst miljöpåverkan av motsvarande alternativ på marknaden.

Närodlat och närproducerat:
Virket som används kommer från träd som har växt i svenska skogar och tagit upp och bundit koldioxid ur luften. Virket sågas, hyvlas och impregneras lokalt vilket ger korta transporter. Således en minimal klimatpåverkan.

Sluten process:
Impregneringen sker i en invallad och helt sluten process utan spill till omgivningen. Överflödig impregneringsvätska återförs och återanvänds. Impregneringsmedlet består i princip av kopparsalter lösta i vatten och är godkänt av Kemikalieinspektionen enligt EU:s biocidförordning. Det åtgår endast mindre än 4 g koppar per löpmeter virke.

Lång livslängd:
Tryckimpregnerat NTR-klassat virke är det enda på marknaden som garanterar en hållbarhet på mer än 20 år. Löpande kontroller och fälttester i minst fem år görs för att virket ska godkännas vad gäller livslängd, hållbarhet, funktion och garanti.

Detta sammantaget ger en minimal miljö- eller klimatpåverkan över sin livstid.
Svenska impregnerade trävaror är alltså miljöanpassade och således det självklara valet för byggande i utsatta miljöer.

Vill du läsa mer så kan du ladda ner PDF-dokument här samt se filmen för hur processen går till. (Infobroschyr IVL – PDF)