Miljö

Tryckimpregnerat är INTE farligt för miljön!

Tryckimpregnerat är INTE farligt för miljön!

Alla trädskyddsmedel är godkända av kemikalieinspektionen i enlighet med EU:s Biocidförordning för avsett ändamål. Det är endast svenskt tryckimpregnerat NTR-klassat virke som garanterar en livslängd på minst 20 år. Sett ur ett livscykelperspektiv så är tryckimpregnerat virke det som ger minst miljöpåverkan av motsvarande alternativ på marknaden.

Närodlat och närproducerat:
Virket som används kommer från träd som har växt i svenska skogar och tagit upp och bundit koldioxid ur luften. Virket sågas, hyvlas och impregneras lokalt vilket ger korta transporter. Således en minimal klimatpåverkan.

Sluten process:
Impregneringen sker i en invallad och helt sluten process utan spill till omgivningen. Överflödig impregneringsvätska återförs och återanvänds. Impregneringsmedlet består i princip av kopparsalter lösta i vatten och är godkänt av Kemikalieinspektionen enligt EU:s biocidförordning. Det åtgår endast mindre än 4 g koppar per löpmeter virke.

Lång livslängd:
Tryckimpregnerat NTR-klassat virke är det enda på marknaden som garanterar en hållbarhet på mer än 20 år. Löpande kontroller och fälttester i minst fem år görs för att virket ska godkännas vad gäller livslängd, hållbarhet, funktion och garanti.

Detta sammantaget ger en minimal miljö- eller klimatpåverkan över sin livstid.
Svenska impregnerade trävaror är alltså miljöanpassade och således det självklara valet för byggande i utsatta miljöer.

Vill du läsa mer så kan du ladda ner PDF-dokument här samt se filmen för hur processen går till. (Infobroschyr IVL – PDF)