Beständighetsklassat, NTR-virke

Med 20 års Rötskyddsgaranti för konsumenter!
Svensk träskyddsindustri är angelägen om att våra produkter ska hålla hög kvalitet.
Garantin gäller i 20 år från inköpstillfället och gäller för rötangrepp, då virket blivit så angripet att det är satt ur sin sakfunktion. En trall ska fungera som en trall under minst 20 år.
 
Garantin är maximerad till 100.000 SEK för varje enskild kund och garantitillfälle och förutsätter att man behåller kvittot och garantisedeln.
 
Garantin omfattar träskyddsklasserna NTR A och NTR AB:
NTR A = Trä i varaktig kontakt med mark och vatten, i bryggdäck och sötvattensanläggningar samt trä ovan mark i fasta säkerhetsanordningar och i konstruktioner som är svåra att byta ut.
NTR AB = Trä ovan mark som är utsatt för väder och vind eller kondens och där utbyte av skadadedelar eller personsäkerheten inte är av avgörande
betydelse.
 
- Virket ska vara NTR-märkt: bläckstråle- eller färgmärkt i kombination med buntmärkning.
Ibland kan märkningen ha fallit bort - garantin gäller ändå.
- Virket ska vara avsett för konsumentanvändning och enbart konsumenter kan åberopa garantin.
- Garantisedeln med återförsäljarstämpel och kvitto/faktura ska kunna uppvisas.
Vid utlämnandet ska säljaren upplysa kunden om att spara samtliga köpehandlingar.
- Eventuell reklamation sker via bygghandeln till det producerande impregneringsföretaget.