Exportutskottet

Gunilla Beyer
Skogsindustrierna
Svenskt Trä
Box 55525
102 04 STOCKHOLM
Besök: Storgatan 19, plan 3
Telefon: +46 8-762 72 60
Fax: +46 8 762 79 90
Mobil: +46 70-218 38 77
E-post: gunilla.beyer@skogsindustrierna.org
Hemsida: www.swedishwood.org
Stephan Breyne
BASF Wolman GmbH
Box 7144
402 33 GÖTEBORG
Besök: Haraldsgatan 5
Telefon: +46 31-63 98 00
Direkt: +46 31-63 99 76
Fax: +46 31-63 99 75
Mobil: +46 70-583 99 76
E-post: stephan.breyne@basf.com
Hemsida: www.wolman.de
Mike Dickinson
Arch Timber Protection AB Lonza
Grev Turegatan 70
114 38 STOCKHOLM
Telefon: +46 8-667 07 01
Fax: +46 8 667 07 04
Mobil: +46 70-852 24 64
E-post: mike.dickinson@lonza.com
Hemsida: www.lonza.com
Jöran Jermer
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Hållbar Samhällsbyggnad
Box 5609
114 86 STOCKHOLM
Besök: Drottning Kristinas väg 67
Telefon: +46 10-516 56 03
Direkt: +46 8 10 14 53
Fax: +46 8-10 80 81
Mobil: +46 70 510 29 17
E-post: joran.jermer@sp.se
Hemsida: www.sp.se
Mikael Westin
Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet
Box 22307
104 22 STOCKHOLM
Besök: Klara Norra Kyrkogata 31
Telefon: +46 8-791 23 60
Direkt: +46 8-791 23 57
Fax: +46 8-50 893 893
Mobil: +46 70-552 79 66
E-post: mikael@traskydd.com
Hemsida: www.traskydd.com