Länkar till mer information

Nationella:
NTR
Nordiska Träskyddsrådets officiella webbplats.
SBJF
(Den 1 januari 2004 bildades den nya branschorganisationen Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund genom ett samgående med Sveriges Bygg- och Trävaruhandelsförbund (SBT) och Sveriges Järnhandlareförbund.)

SLU
(Skogens Produkter/Trävetenskap.

Institutionen tillhör den skogsvetenskapliga fakulteten och är belägen på SLU:s campus (Ultuna) i Uppsala. Institutionens forskning samt undervisning rör områden som vedanatomi och egenskaper, fiberstruktur och egenskaper, vedens nedbrytning samt träskydd.)

SP
(SPs uppgift är att bidra till tillväxt och konkurrenskraft i näringslivet samt till säkerhet, god miljö och en hållbar utveckling i samhället.)
Skogsindustrierna
(Skogsindustrierna är massa-, pappers- samt den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Organisationens uppgift är att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter.)
SP Trä
(SP Trä bedriver forskning och industrinära utveckling, med syfte att stärka konkurrenskraften för trä som material och för olika träprodukter. Arbetet syftar också till uthållig lönsamhet för landets sågverk, snickeriindustrier, trähusfabriker, möbeltillverkare, andra träförädlande företag och skivtillverkare.)
Internationella:
Arch Timber Protection Lonza
(Arch Timber Protection Lonza is the leading supplier of products and services for the effective preservative and fire retardant protection of timber.)
AWPA
(The American Wood-Preservers' Association (AWPA) is a non-profit organization which is responsible for promulgating voluntary wood preservation standards.)
BWPDA
(The BWPDA is a trade association which places great emphasis on standards of workmanship and ethics and publishes Codes of Practice, guidance on training and legal aspects of trading in the industry and Standard Specifications as well as informative leaflets on all aspects of wood treatment and damp control.)
CSI
(At CSI, we supply wood treatment technology and preservative formulations to companies that produce a wide range of high quality treated wood products. We strive to provide advanced solutions that improve wood and make it last.
Dyrup
(Dyrup tilbyder glæde og tilfredshed med spændende farver og vedligeholdelsesløsninger, der opfylder dagens behov.)
IRG
(The International Research Group on Wood Protection (IRG) was launched as an independent research group in January 1969 to continue the work of previous group of experts on wood protection that had been set up, following an Austrian proposal in 1965, by the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), in Paris, France.)
Kestopuu
(Kestopuu Oy was founded by Finnish Wood Preserving Association in 1994. It markets the products of the member companies under Kestopuu-trademark. In addition to it provides education and product information concerning preservative-treated wood and its versatile use. Also R&D-activities are included in Kestopuu operations.)
Treindustrien
Trefokus
Treteknisk
Koppers
(Koppers, former Osmose, is the European timber industry's leading supplier of wood preservatives, with brands such as Osmose Naturewood, Protim Clearchoice, Osmose Lifewood, Osmose Royale and Solignum.)
WEI
(Founded in 1951, WEI is the European industry trade association representing the pressure treated wood industry. It promotes the benefits of treated timber whilst representing wood preservation industries within the European Union.)
Dr BASF Wolman GmbH
(We are one of the world's leading producers of wood preservatives and can offer a comprehensive range of products and services, covering the many different areas of wood treatment.)