Teknisk information

(För detaljerade byggråd, se Skogsindustriernas byggbeskrivningar.)

Träskyddsklass M enligt NTR Dokument nr 1:2011 "Nordiska Träskyddsklasser", baserat på SS-EN 351-1 Trä i havsvatten
Full inträngning i splintveden.
Bearbetning bör undvikas.
Typ av träskyddsmedel
CC* Koppar/krom
Kresosot*, Kreosotolja.
Användningsområden
Trä i varaktig kontakt med havsvatten, som till exempel bryggor och hamnanläggningar. Endast för yrkesmässig användning.
*) För att få hantera typen av träskyddsmedel krävs att minst en person på företaget har genomgått Arbetsmiljöverkets behörighetskurs "Kurs i hantering av bekämpningsmedel klass 1". Träskyddsklass A enligt NTR Dokument nr 1:2011 "Nordiska Träskyddsklasser", baserat på SS-EN 351-1Trä i kontakt med mark och (söt)vatten samt trä i konstruktioner ovan mark som kräver speciellt skydd
Full inträngning i splintveden.
Bearbetning bör undvikas.
Typ av träskyddsmedel
C, Koppar, CC*, Koppar/krom
CCB, CCP, koppar/krom/(bor, fosfor)
Kreosot*, Kreosotolja
Användningsområden
Trä i varaktig kontakt med mark och vatten, i bryggdäck och söt-vattensanläggningar samt trä ovan mark i fasta säkerhetsanordningar och konstruktioner som är svåra att byta ut.
Kresosot endast för yrkesmässig användning. Annan användning endast tillåten först 30 år efter impregnering. Ej virke till bostadshus.

*) För att få hantera typen av träskyddsmedel krävs att minst en person på företaget har genomgått Arbetsmiljöverkets behörighetskurs "Kurs i hantering av bekämpningsmedel klass 1". Träskyddsklass AB enligt NTR Dokument nr 1:2011 "Nordiska Träskyddsklasser", baserat på SS-EN 351-1 Trä ovan mark
Full inträngning i splintveden.
Bearbetning bör undvikas.
Typ av träskyddsmedel
C, Koppar, Organiska utan metaller.
Användningsområden
Trä ovan mark som är utsatt för väder och vind eller kondens och där utbyte av skadade delar eller personsäkerheten inte är av avgörande betydelse. Träskyddsklass B enligt NTR Dokument nr 1:2011 "Nordiska Träskyddsklasser", baserat på SS-EN 351-1 Färdigbearbetade snickerier ovan mark
Inträngning i splintveden 6 mm från sidan och 50 mm från ändytan.
Ingen bearbetning får göras av färdiga ämnen.
Typ av träskyddsmedel
Organiska utan metaller.
Användningsområden
Endast färdigarbetade snickeridetaljer ovan mark till exempel fönster och dörrar. (Endast vakuumimpregnering.)