Svenska Träskyddsföreningen

Publikationer 1992 - Föreningens "Konsten att sälja tryckt trä"
Eva Esping, Bygg- & Trätidningen, 1992

Så lätt allt blir fel
Eva Esping, Bygg- & Trätidningen, 1992

Broschyr "Tryckimpregnerat trä" (A4-format, 8 s, färgillustrationer)
Svenska Träskyddsföreningen, 1993

Papp-affisch av "Tryckimpregnerat trä"
Svenska Träskyddsföreningen, 1993

Framtidsseminarium
Sveriges Lantbruksuniversitet & Svenska Träskyddsföreningen, 1993

Planera för 1994 redan nu!
Eva Esping, Bygg- & Järnhandeln, 1993

Titta på trä o TV
Eva Esping, Sågverken, 1993

"Eko-lärk" - myt eller verklighet
Eva Esping, Sågverken, 1993

Föreningen har publicerat en förkortad version av "Ny rekommendation" med tillstånd från TIA, KemI och SBT,1996.

Plakat "NTR A resp NTR/AB for bygghandeln" (50 x 70 cm, vit PVC-plast)
Svenska Träskyddsföreningen,1993 & 1995

Träinformations skrift : "Ny rekommendation för impregnerat trä" (förslag till dimensionsfördelning NTR/A resp NTR/AB)
Träinformation, Kemikalieinspektionen, SBT och Svenska Träskyddsföreningen, 1994

Affisch - "Vägledning vid val av tryckimpregnerat trä i bygghandeln" (50 x 70 cm, vit PVC-plast)
Svenska Träskyddsföreningen, 1995

Marknaden väljer miljövanligt träskydd
Eva Esping, Sågverken, 9/95

Tryckimpregnerat trä i lekplatsutrustning
Svenska Träskyddsföreningen & Sveriges Lantbruksuniversitet, 1995

Håll reda på Ert impregnerade virke
Eva Esping, Bygg- & Trätidningen 3/95

Förteckning över Sveriges Träimpregneringsverk. Utkommer årligen (fr o m 1995 med Svenska Träskyddinstitutet)
Eva Esping & UllaBritt Kronberg

Föreningens plansch "Rätt impregnerat trä på rätt plats" (70 x 100 cm, vit PVC-plast)
Svenska Träskyddsföreningen, 1992, l993,1994, 1996 & 2000

A4-blad av planschen "Rätt impregnerat trä på rätt plats"
Svenska Träskyddsföreningen, 1992,1993,1994, 1996, 1998 & 2000

Föreningens plansch "Festen som består år efter år " (70 x 100 cm)
Svenska Träskyddsföreningen,1999

Föreningens plansch "Festen som består år efter år" (70 x 100 cm)
Svenska Träskyddsföreningen, 2000

Vanliga frågor kring tryckimpregnerat trä,
omarbetad, ny design, 2000