Uppsatser

U1 Jermer, J. - Painekyllästetyn puun käyttö ja tulevaisuus Ruotsissa
(Impregnerat virke - utveckling och användning i Sverige).
Lahontorjunta 3, 1975.

U2 Jermer, J. - Termiter - ett hot på nya exportmarknader.
Skog & Trä l, 1976.

U3. Jermer, J. & Kumlin, S. - Ny svensk standard för impregnerat trä.
Byggnadstidningen 5, 1977.
Träindustrin 2, 1977.

U4. Jermer, J. - Det nya byggnadsmaterialet - impregnerat trä.
Väg- och Vattenbyggaren 4, 1977.

U5. Jermer, J. - Impregnera det egna virket.
Lantbrukspraktika 1978.

U6. Jermer, J. - Skeppsmask, hussvamp ooh husbock - allvarliga skadegörare på träkonstruktioner.
Väg- och Vattenbyggaren 6-7, 1978.

U7. Jermer, J. - Tillverkningskontroll av impregnerat trä.
Standard 6/7, 1979.

U8. Omér, S. - Erfarenheter av limträstolpar i Sverige 1974-79.
Nordiska Träskyddsmötet, 1979.

U9. Jermer, J. - Nordiska Träskyddsmötet - 200 deltagare utbytte forskningserfarenheter.
Träindustrin 12, 1979.

U10. Henningsson, B. & Jermer, J. - Impregneringskontroll ökar träfönstrens konkurrenskraft.
Träindustrin 3,1980.

U11. Jermer, J. - Träimpregnering - mål och metoder.
Kemisk Tidskrift 7, 1980.

U12. Jermer, J. & Leightley, L. - The inspection and protection of poles in service.
BWPA News Sheet no. 167, 1982.

U13. Jermer, J. - Försurningen och arsenikimpregnering.
Sågverken 6, 1982.

U14. Jermer, J. - Den industriella virkesimpregneringen i Sverige i dag. Krav - normer - kontroll.
Trä & Teknik 1982.

U15. Omér, S. - Impregnering av fönster.
Trä & Teknik 1982.

U16. Jermer, J. - Träimpregneringsindustrin - fritt fram för FoU.
Svensk Papperstidning nr 6, 1983.

U17. Jermer, J. - Bifluorbaserade träskyddsmedel.
Föredrag vid kurs i användning av bekämpningsmedel
klass 1 SO, fluorider, 1983.

U18. Jermer, J., Edlund, Marie-Louise, Henningsson, B., Hintze, W. & Ohlsson, S.
Chemical and biological investigations of double-vacuum treated windows after 5 years in service.
IRG Document No. 3219, 1983.

U19. ]ermer, J., Edlund, Marie-Louise, Hintze, W. & Ohlsson, S.
Studies of the distribution and degradation of tributyltin naphthenate in double-vacuum treated wood.
IRG Document No. 3230, 1983.

U20. Jermer, J. & Lindquist, C. - Impregnerat trä - idealiskt material för bullerskärmar.
Byggnadskonst 3, 1983.

U21. Jermer, J. - Träskyddsinstitutets forskning om impregnerade träfönster.
Byggnadstidningen 14, 1983.

U22. Ohlsson, S. & Hintze, W. - HPTLC Analysis of Organotin Compounds in Preservative Solutions and Preservative-treated Wood.
Journal of High Resolution Chromatography & Chromatography Communications. Vol. 6, 1983, 89-94.

U23. Hintze, W. & Ohlsson, S. - Analysis o f organotin fungicides in wood preservative solutions and double-vacuum treated wood.
IRG Document No. 3250, 1983.

U24. Jermer, J. - Träimpregneringsindustrin i Sverige. Program och sammanfattningar av föredrag och seminarier.
Arbetsmedicinska kontaktdagar i Umeå 10 och 11 oktober 1983.

U25. Jermer, J. - Nordiska Träskyddsdagar 1983.
Svensk Trävaru- och Pappersmassetidning
Nr 11, 1983.

U26. Jermer, J. - Standard and classification of preservative-treated wood in Sweden. Conference paper
"Timber constructions for farm buildings ", May 23-25, 1984. Swedish University of Agricultural Sciences.

U27. Edlund, Marie-Louise - Hur kan råvarans beständighet förbättras?
STFI-Meddelande serie D nr 210, 1984.

U28. Jermer, J., Edlund, Marie-Louise,Henningsson, B. & Hintze, W. - Studies on accelerated ageing procedures with TBTO-treated wood.
IRG Document No. 2244, l985.

U29. Edlund, Marie-Louise, Jermer, J., Henningsson, B. & Hintze, W. - Chemical and biological investigations of double-vacuum treated windows after 7.1/ 2 years in service.
IRG Document No. 3339, 1985.

U30. Edlund, Marie-Louise, Jermer, J., Henningsson, B. & Hintze, W. - Kemiska och biologiska undersökningar av vakuumimpregnerade fönster efter 7.1/2 års användning.
Nordisk Traebeskyttelsesmöde, 1985.

U31. Jermer, J. - Internationell konferens om nya impregneringsrön.
Träindustrin 9, 1985.

U32. Jermer, J. - Träimpregnering i Brasilien.
Träindustrin 9, 1985.

U33. Jermer, J. - Miljö- och arbetarskydd i träimpregneringsindustrin.
Nordisk Traebeskyttelsesmöde, 1985.

U34. Jermer, J. & Edlund, Marie-Louise - Impregnerat trä - möjligheternas material.
Vi i villa 3,1986.
Vi Fritidshusägare 1, 1987.

U35. Henningsson, B., Früs-Hansen, H., Käärik, Aino & Edlund, Marie-Louise - Remedial groundline treatment of CCA poles in service. Results of chemical and microbiological analyses 6 months after treatment.
IRG Document No. 3388, 1986.

U36. Jermer, J. - Även impregnerat virke måste vara torrt.
Väg- och Vattenbyggaren 10, 1986.

U37. Lundström, H. & Edlund, Marie-Louise - Pre-treatment decay in poles of Pinus sylvestris.
IRG Document No. 1329, 1987.

U38. Edlund, Marie-Louise & Henningsson, B. - Chemical and biological studies of organotin treated and painted wood stakes after outdoor exposure.
IRG Document No. 3419, 1987.

U39. Jermer, J., Bergman, Ö. & Nilsson, T. - Fungus cellar and stake tests with tall oil derivatives. Progress report after 5 years' testing.
IRG Document No. 3442, 1987.

U40. Jermer, J. & Lundberg, B. - Kiln drying of CCA-treated wood. Some safety and environmentat considerations.
IRG Document No. 3443, 1987.

U41. Jermer, J. & Bergman, Ö. - Glulaminated poles. Progress report after 7 years' testing.
IRG Document No. 3444, 1987.

U42. Edlund, Marie-Louise - Artificial drying of impregnated wood.
IRG Document No. 3448, 1987.

U43. Jermer, J., Edlund, Marie-Louise & Nilsson, K. - Torkning av impregnerat trä i virkestork - Redovisning av aktuella FoU-projekt i Sverige.
Nordiska Träskyddsdagar, 1987.

U44. Jermer, J. - Samordning av godkännanderegler för träskyddsmedel i Västeuropa - rapport från samarbetet inom The European Homologation Committee - EHC.
Nordiska Träskyddsdagar,1987.

U45. Edlund, Marie-Louise - Utveckling av metod för accelererat åldrande av träskyddsmedel för klass B.
Nordiska Träskyddsdagar, 1987.

U46. Jermer, J. - Detta ska träspecialisten veta om impregnerat trä!
Bygg- och Trävaruhandeln 9, 1987.

U47. Jermer, J. - Träförstörande svamp och insekter.
Byggnadskultur 3, 1987.

U48. Jermer, J.- Byggare och fastighetsägare. Ställ krav på impregnerat trä!
Fastighetsjournalen 3-4, 1987.

U49. Edlund, Marie-Louise, Henningsson, B., Jensen, B. & Sundman, C-E. - Accelerated ageing of preservatives in treated wood.
IRG Document No. 3476, 1988.

U50. Jermer, J. - Evaluation and approval of wood preservatives. Unification of European requirements.
IRG Document No. 2310, 1988.

U51. Henningsson, B. & Jermer, J. - Evaluation and approval of wood preservatives in the Nordic countries.
IRG Document No. 2311, 1988.

U52. Henningsson, B., Friis-Hansen, H., Käärik, Aino & Edlund, Marie-Louise - Remedial groundline treatment of CCA poles in service. A progress report after 28 months' testing.
IRG Document No. 3481, 1988.

U53. Jermer, J. - Små framsteg for gemensamma europeiska träskyddsprinciper.
Träindustrin 1, 1988.

U54. Edlund, Marie-Louise - Flera gemensamma provningsnormer fastställda.
Träindustrin 2, 1988.

U55. Nilsson, K. & Edlund, Marie-Louise - Torkning av impregnerat trä.
Sågverken 7, 1988.

U56. Jermer, J. - Europe approaching common provals on wood preservation.
CIGR Section II Seminar 1988, Proceedings.

U57. Jermer, J. - Harmonisering på träskyddsområdet i Europa.
Teknik & Standard 4, 1988.

U58. Edlund, Marie-Louise & Sundman, C-E. - Moisture condition in treated wood exposed outdoors. Progress report.
IRG Document No. 3533, 1989.

U59. Henningsson, B., Friis-Hansen, H., Käärik, Aino & Edlund, Marie-Louise - Remedial groundlirie treatment of CCA-poles in service. A final report after 60 months' testing.
IRG Document No. 3534, 1989.

U60, Johansson, I., Edlund, Marie-Louise - Tilting and vacuum treatment - two methods to obtain a non-dripping freshly treated timber.
IRG Document No. 3535, 1989.

U61. Nilsson, K. & Bjurman, J. - Estimation of mycelial biomass by determination of the ergosterol content of wood decayed by Coniophora puteana and Fomes fomentarius.
IRG Document No. 1415, 1989.

U62. Evans, F. G. & Jermer, J. - Europa-standarden - hvodan vil den invirke på Nordens impregnering?
Nordiska Träskyddsdagar, l989.

U63. Edlund, Marie-Louise - Torkning av stolpvirke i överhettad ånga.
Nordiska Träskyddsdagar, 1989.

U64. Edlund, Marie-Louise - The effect of remedial treatment of poles.
International Conference on Wood Poles and Piles. Fort Collins, 25-27 Oct 1989.

U65. Edlund, Marie-Louise - Stolpar och miljö.
ELEFs temadagar om luftledningar 1990.

U66. Jermer, J. & Edlund, Marie-Louise - Will political initiatives stop the use of preservative-treated wood in Sweden?
IRG Document No. 3578, 1990.

U67. Edlund, Marie-Louise - Impregnerad splintved bättre än kärnved.
Husbyggaren l, l990.

U68. Nilsson, K. - Träskyddsindustrins struktur i förändring. Nordisk Träteknik l3, 1990.
Träindustrin 10, 1990.

U69. Jermer, J. - Production of preservative-treated wood in some countries.
IRG Document No. 3598,1990.

U70. Edlund, Marie-Louise - Impregnerat trä och miljön.
Träinformation 9, 1990.

U71. Edlund, Marie-Louise - Trä i fuktig miljö - Användning av impregnerat trä.
Träinformation 9, 1990.

U72. Edlund, Marie-Louise - Gran i Fönster. Temadag "Granimpregnering" ,
TräteknikCentrum 1990-05-03.

U73. Jermer, J. - Europeiska standarder och svenska miljömyndigheter - hur påverkar de framtiden för impregnerad gran?
Temadag "Granimpregnering" , TräteknikCentrum 1990-05-03.

U74. Edlund, Marie-Louise - Träskyddsinstitutets satsning på miljöprojekt. Impregnerat trä från miljösynpunkt.
Träindustrin 6, 1991.

U75. Nilsson, K. - Stark hemmamarknad för impregnerat trä 1990.
Träindustrin 6, l991.

U76. Edlund, Marie-Louise - Att fixera impregneringsmedel i impregnerat trä.
Träindustrin 10, 1991.

U77. Edlund, Marie-Louise - Träskydd - miIjö.
Konferens "Träskydd-miljö-energi". Svenska Kommunförbundet & SvenskaTräskyddsinstitutet 1991-10-17.

U78. Jermer, J. - Impregnerat trä och miljön - några sammanfattaride synpunkter.
Konferens "Träskydd-miljö-energi ". Svenska Kommunförbundet & Svenska Träskyddsinstitutet 1991-10-17.

U79. Edlund, Marie-Louise - Restriktioner i användningen av impregnerat trä.
Träinformationer nr 162, 1992.

U80. Edlund, Marie-Louise & Bergman, G. - Impregnerat trä - framtida avfallsprodukt.
Teknik & Standard 2, 1992.

U81. Nilsson, K. - Impregnerat trä och de nya föreskrifterna.
AMA-nytt l, 1992.

U82. Jermer, J. & Bergman, Ö. - Glued laminated poles.
Progress report after 12 years' testing.

U83. Edlund, Marie-Louise - Moisture condition in treated wood outdoors - A progress report after five years.
IRG Document No. 3720-92, 1992.

U84. Erlandsson, M., Ödeen, K. & Edlund, Marie-Louise - Environmental consequences of various materials in utility poles - a life cycle analysis.
IRG Document No. 3726-92, 1992.

U85. Edlund, Marie-Louise - Användning av impregnerat trä.
Gotlands Byggtidning 1993.

U86. Jermer, J - Europeisk standardisering på träskyddsområdet. Informationsdagar "Export av trävaror och träkomponenter till Tyskland ".
Statens Provningsanstalt 1993-03-02--03.

U87. Jermer, J., Bergman, Ö. & Nilsson, T. - Fungus and field tests with tall oil derivatives. Final report after 11 years' testing.
IRG Document No. 93-30007, 1993.

U88. Evans, F. G. & Edlund, Marie-Louise - Leaching from field test stakes. Results from two different methods of analysis.
IRG Document No. 93-50013, 1993.

U89. Karlehagen, S., Andersen, A. & Ohlsson, S-G. - Cancer incidence among creosote-exposed workers.
Scand. J. Work. Environ. Health 1992, 18:26-9.

U90. Jermer, J. - Europeisk standard for impregnerat trä.
Nordiska träskyddsdagar l993.

U91. Nilsson, K - Myt och verklighet om traditionella bestrykningsmedels skyddsef fekt.
Nordiska Träskyddsdagar 1993.

U92. Edlund, Marie-Louise - Nya impregneringsmedel.
Nordiska Träskyddsdagar 1993.

U93. Jermer, J. - Europeisk standard för impregnerat trä underlättar svensk export.
Träindustrin 1 l, 1993.

U94. Nilsson, K. - Moderna träskyddsmedel ger oftast bättre skydd än traditionella.
Träindustrin 1993.

U95. Jermer, J. & Henningsson, B. - Protocols for assessment and approval of wood preservatives in the Nordic countries.
IRG Document No. 94-20046, 1994.

U96. Evans, F. G., Nossen, B. & Edlund, Marie-Louise - Leaching from field test stakes II. The distribution in and leaching from different parts of test stakes.
IRG Document No. 94-50026, 1994.

U97. Bergqvist, G. & Holmroos, S. - Analysis of creosote posts after 40 years' of exposure.
IRG Document No. 94-50035, 1994.

U98. Nilsson, K. - Träimpregnering: Exportframgångar men fortfarande går det trögt på hemmamarknaden.
Träindustrin 10, 1994.

U99. Jermer, J. - Kemiskt träskydd - vilken framtid har det? Skador på skog och virke.
Skogskonferensen 1993.
Sveriges Lantbruksuniversitet,1994.