Förteckning över godkända träskyddsmedel

Listan upptar av Nordiska Träskyddsrådet godkända träskyddsmedel, som är tillåtna för användning i Sverige, dvs de är även godkända av Kemikalieinspektionen. Klassbeteckningar (klass M, A, AB och B) enligt NTR Dokument Nr 1:2013.
Ladda ner förteckning över godkända träskyddsmedel