Att sälja NTR-trä

Råd till byggvaruhandeln vid inköp:
* Precisera noggrant krav/önskemål vid upphandling och försäljning
* Kontrollera noggrant information/märkning
* Saknas uppgifter eller överensstämmer de inte med affärsuppgörelsen - kräv korrekta svar/reklamera
* Se till att allt impregnerat trä i er handel är försett med korrekt informaton
* Förvissa er om att informationen når nästa handelsled
* Skriftliga rutiner för er information till samtliga kundkategorier ("Kontantkunder, små- respektive storbyggare")
* Information till anställda inom ert företag/byggvaruhus
* Utbildning av berörd personal

Följande informationsuppgifter till dina kunder är krav enligt KIFS 2008:2:

* Anläggning där träskyddsbehandlingen utfördes
* Verksamma beståndsdelar i träskyddsmedlet
* Begränsningar i användningen för virket (gäller virke impregnerat med arsenik, krom och kreosot)
* Lämplig bearbetning för virket
* Hälsorisker vid bearbetning och annan hantering av virket
* Lämpliga skyddsåtgärder
* Åtgärd för omhändertagande av avfall från virket

Exempel på informationslappar:

Ladda ner informationslapp NTR A
Ladda ner informationslapp NTR AB