LCA-utvärderingar

Här finner du de LCA-utvärderingar som gjorts av NTR-trä.

Byggprodukt

 

Altangolv

NTR AB

22x95 mm

 

Resultat

Utvärderad via

 

Produktspecifika regler för miljödeklaration av beständiga träprodukter enligt ISO TR 14025

 

Martin Erlandsson
A20347
Stockholm, december 2000

Resultat presenterat i

 

Miljökvalitetsmålet giftfri miljö i en livscykelanalys - normaliseringsmetod för human- och ekotoxicitet.

Martin Erlandsson
B1533
Juli 2003
Fasadpanel
NTR AB
22x145 mm
 

Resultat

Produktspecifika regler för miljödeklaration av beständiga träprodukter enligt ISO TR 14025

Martin Erlandsson
A20347
Stockholm, december 2000
Miljökvalitetsmålet giftfri miljö i en livscykelanalys - normaliseringsmetod för human- och ekotoxicitet.

Martin Erlandsson
B1533
Juli 2003
Sammanfattning av Melicas LCA på viltstängselstolpar
Resultat av Chalmers LCA på sliper
Resultat av KTH:s LCA på ledningsstolpe
Miljökvalitetsmålet giftfri miljö i en livcykelanalys