Svenska Träskyddsföreningen är en branschförening för träimpregneringsföretag och andra med uppenbart intresse för träimpregnering. Föreningen har som ändamål att tillvarata den svenska träskyddsindustrins marknadsintressen samt därigenom främja branschens tidsenliga utveckling.

 

Svenska Träskyddsföreningen – träskyddsbranschens intresseorganisation för tryckimpregnerat NTR-märkt trä.

Copyright © 2009 SVENSKA TRÄSKYDDSFÖRENINGEN
Box 22307 104 22 Stockholm
Tel: 08-791 23 60, info@traskydd.com