Dimensionsfördelning av NTR-Trä i Sverige

Dimensioner som normalt tryckimpregneras i klass NTR AB:
• Tjocklekar 38 mm och tunnare.
• Tjocklek max 50 mm i bredd max 125 mm.

Övriga dimensioner skall vara tryckimpregnerade i klass NTR A.
För svenskt bygghandelssortiment innebär det i praktiken att 45x145 mm och grövre dimensioner samt likaledes övriga dimensioner 63x63 mm och grövre alltid skall tryckimpregneras i klass NTR A.