Svenska Träskyddsföreningens Kansli

SVENSKA TRÄSKYDDSFÖRENINGEN

Box 22307

10422 Stockholm

 

Tel: +46 (0)8-791 23 60

Fax: +46 (0)8-50 893 893

E-mail: info@traskydd.com

 

Besöksadress:

Klara Norra Kyrkogata 31

 

Mikael Westin,

mikael@traskydd.com 

Ulla Britt Kronberg, t.o.m. 30/6,

ullabritt@traskydd.com